Ga naar hoofdinhoud
Johan Mulder

Johan Mulder werd op 1 februari 1942 geboren in het dorpje ‘Nummero Dertien’, ooit een gehucht op het Groningse platteland, gelegen in de gemeente Veendam.

In 1970 begon hij als landbouwkundige en socioloog bij het Ministerie van CRM in de functie van stafmedewerker samenlevingsopbouw bij het provinciaal bureau voor Overijssel en Flevoland. In 1987 maakte hij de overstap van CRM naar de inspectie van het onderwijs. Hij was tot 2002 werkzaam als coördinerend inspecteur beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Op 61 jarige leeftijd werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg daarna een aanstelling als onbezoldigd projectmanager bij de toenmalige stichting ‘De Oude Beuk’ en werd verantwoordelijk voor ontwikkelingsprojecten in Afrika, Midden- en Zuid Amerika en Azië.

Johan werd in 1962 lid van de NGV. Binnen de NGV was hij van 1982 t/m 1985 vice voorzitter van de Nederlandse Geologische Vereniging en van 1985 t/m 1987 voorzitter a.i. Daarnaast vervulde hij diverse functies binnen de NGV afdeling Zwolle en omstreken. Daarnaast is Johan donateur van de Stichting Geologische Activiteiten. In 1982 medeoprichter van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren. In 1973 was Johan medeoprichter en werd hij voorzitter van de stichting Natuurmuseum West-Overijssel. In 1985 fuseerde dit museum met het Zwolse gemeentelijke milieu-educatief centrum ‘De Nooterhof’ en ontstond de stichting ‘Natuurmuseum en Milieu Educatie Zwolle’, kortweg NAMEZ, waarvan Johan voorzitter werd en dat nog steeds is. In 2015 schonk NAMEZ aan 25 museale instellingen de door Johan samengestelde ‘Schatkist van Eli Heimans’ met daarin het door hem geschreven gelijknamige boek en 2 andere boeken. En bovendien een geologenloep en lesopdrachten, afgestemd op de VO-exameneisen. Elke kist, bedoeld om uit te lenen aan scholen, bevatte dezelfde inhoud: 36 soorten fossielen uit Johan’s eigen verzameling.

De forse museale collecties (150 000 objecten) en al het educatief materiaal van NAMEZ werden in bruikleen gegeven aan het succesvolle Zwolse themapark Ecodrome, goed voor 110 000 betalende bezoekers per jaar. Door bezuinigingen van de gemeente Zwolle werd de subsidie van een miljoen euro teruggebracht naar 0 euro en het prachtige natuur- en milieu themapark Ecodrome moest sluiten. Hetzelfde overkwam, 14 dagen voor de officiële opening, ook het Zwolse Machinemuseum. Ook het Stedelijk Historisch Museum werd voor publiek gesloten. De provinciale hoofdstad kent een centrum voor beeldende kunst (de ‘Fundatie’), maar heeft zich tot verdriet van Johan en vele anderen ontdaan van al het natuurhistorisch- en industrieel cultureel erfgoed.

Johan heeft vele artikelen geschreven voor Grondboor & Hamer, het blad GEA en het blad Cranium van de WPZ. Hij kan enthousiasmerend vertellen over zijn vondsten en heeft voor vele afdelingen van de NGV en andere organisaties lezingen over zijn vondsten gehouden. Een bijzondere vondst was de Ichthyosaurus op het strand van Ravenscar op de rand van het Engelse nationaal park Yorkshire Moors. De lokale pers en zelfs de BBC besteedden er aandacht aan en er werd vanuit het voorlichtingscentrum van het park in de klifwand zelfs een geological trail naar het strand uitgehakt om de bezoekers die vondst te laten bekijken.

Kort geleden bereikte Johan nog enige geologische roem met een ‘cold case’ uit zijn verzameling. Het bleek uiteindelijk niet te gaan om een exemplaar van de Cambrische Charnia (genomineerd als oudste fossiel van Nederland), zoals oorspronkelijk gedacht, maar om een bladrest van de Trias-varen Clathropteris. Het één en ander leidde wél tot een mooie publicatie in het gerenommeerde tijdschrift ‘Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie: Abhandlungen’.

Johan is ook nu nog actief voor de Geologische Vereniging. Hij is momenteel op verzoek van het landelijk bestuur bezig met het nagaan of de oprichting van een Stichting Geologische bibliotheek zinvol en haalbaar is. Daarnaast heeft het bestuur hem in oktober 2020 gevraagd om samen met anderen na te gaan hoe de samenwerking met Stichting GEA uitgebouwd kan worden.

Back To Top