Ga naar hoofdinhoud
Dick Mol

Dick is geboren in 1955 te Winterswijk en begon daar al op jeugdige leeftijd met het zoeken en verzamelen van fossielen. Rond 1972 werd hij lid van de NGV. Dick werd douaneambtenaar, kwam regelmatig op de TV in de serie “Schiphol Airport” en is thans honorair onderzoeksmedewerker van het Rotterdams Natuurhistorisch Museum. Ook is hij verbonden als penningmeester en paleontoloog aan het museum “Historyland” in Hellevoetsluis.

In 1968 vond de 13 jarige Dick in een grindgroeve een groot bot van de mammoet. Die vondst heeft zijn verdere loopbaan sterk beïnvloed. Het was de start van een loopbaan als amateurwetenschapper die over de hele wereld reisde om deel te nemen aan opgravingsexpedities en een grondige studie te maken van de fauna en de ecosystemen gedurende het Pleistoceen. Hij is een verwoed verzamelaar en kenner van IJstijdzoogdieren. Dick schreef 22 artikelen voor Grondboor & Hamer, trad vaak op als spreker voor vrijwel alle afdelingen van de NGV en daarbuiten, vertelde over zijn vondsten in het bekende programma “Vroege vogels”, richtte exposities in, organiseerde expedities en excursies. Ook organiseerde hij met een boomkorvisser expedities op de Noordzee en in de Ooster- en Westerschelde en adviseerde hij tal van musea bij de inrichting van IJstijddiorama’s en reconstructies. Op internet is een selectie te vinden van veel van zijn publicaties. Ook voor veel buitenlandse tijdschriften heeft Dick artikelen geschreven.

In 1982 kwamen Dick en andere verzamelaars van fossiele resten van IJstijdzoogdieren tot de slotsom dat er binnen de bestaande organisaties geen expliciet aandachtskader voor pleistocene zoogdieren bestond. Het leidde tot de oprichting van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren. Inmiddels is die werkgroep uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met vele leden in binnen- en buitenland en uitgever van het prachtige tijdschrift “Cranium”. Dick heeft voor dat blad meer dan 85 artikelen geschreven en is vanaf de oprichting tot 2021 lid en bestuurslid van deze vereniging geweest, onder meer als secretaris en voorzitter.

Dick werd ook in het buitenland gelauwerd en kreeg in het beroemde blad “Science” zelfs de bijnaam “Sir Mammoth”. Hij verleende aan tal van Nederlandse en buitenlandse TV bedrijven medewerking bij de realisering van natuurdocumentaires. Ik noem daarvan slechts de films: “Raising the Mammoth” en “Land of Mammoth”, uitgebracht door Discovery Channel.

In 1988 kreeg Dick voor zijn bijzondere verdiensten voor de geologie de “Van der Lijn onderscheiding”.
In de jaren 90 van de vorige eeuw heeft Dick in de permafrost van Siberië als lid van de opgravings- en filmploeg van CERPOLEX, veel pleistoceen materiaal opgegraven. Vooral de mammoetresten trokken daarbij de aandacht van de media.

In 2001 ontving hij uit handen van de toenmalige minister Zalm de koninklijke onderscheiding “Ridder in de orde van Oranje Nassau”.

In 2002 ontving hij van de Duitse paleontologische vereniging de prestigieuze “Karl Alfred von Zittel medaille” voor zijn bijdragen aan de kennis van de IJstijdfauna.

In 2013 ontving Dick, evenals de Griekse paleontoloog professor Evanggelia Tsoukala, uit handen van twee kardinalen op de Urbania Universiteit in Vaticaanstad een pauselijke onderscheiding. De “Giuseppe Sciacca-Prijs”.

In 2014 werd hij in Grieks Macedonië tot ereburger benoemd van die stad waar hij zich verdienstelijk had gemaakt met de opgravingen van mastodonten met enorme lange slagtanden: een Guiness World Record, mastodonten met slagtanden van 503 cm lengte!

Door de vele bijzondere vondsten van Dick Mol en zijn gedegen publicaties daarover is de kennis van de Pleistocene fauna en de belangstelling daarvoor bij het brede publiek enorm gestimuleerd en toegenomen.

Het bestuur van de NGV onderschrijft de voordracht gedaan door de commissie ereleden. (2022)

Back To Top