Ga naar hoofdinhoud
Bert Roebert

Bert Roebert is geboren in Den Haag op 13 augustus 1933. Hij is mijningenieur uit Delft en heeft gedurende zijn professionele leven gewerkt op het terrein van geohydrologie en drinkwater. Allereerst in Amsterdam, maar verder ook in veel ontwikkelingslanden, vooral in Egypte. Binnen de NGV heeft hij zich vooral met organisatorische zaken ingelaten en zich speciaal gericht op de positie van de Afdelingen en hun leden. Hij hield contact met de Afdelingen in een periode dat dat niet gebruikelijk was en bezocht in de loop van de tijd alle afdelingen, vaak in combinatie met een lezing over de Geologie van Egypte. Zo heeft hij de Raad van Advies opnieuw op de kaart gezet. Samen met andere leden van de Raad heeft hij gedurende vele jaren een invloedrijke rol vervuld bij het tot stand komen van de beperkte, maar ingrijpende statutenwijziging van 2015. Hij is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, en op de ALV van 2 april 2016 benoemd tot erelid van de NGV.

Back To Top